Jeśli masz uwagi do naszych produktów, możesz złożyć reklamację w drodze mailowej pisząc na office@joandco.eu, a my rozpatrzymy ją w ciągu 14 dni.

Możesz również dokonać zwrotu w ciągu 14 dni od dnia, w którym została Ci dostarczona przesyłka.

Prosimy odesłać zwracane rzeczy w stanie nienaruszonym tj. nie noszących śladów użytkowania na adres:

Jo&Co. Kamiński Sp. j.

ul. Dobra 9
83-000 Juszkowo

i dołączyć wypełniony formularz zwrotu.

Dziękujemy!